DELFINGROUPDELFINGROUPDELFINGROUP

DELFINGROUP

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי DGR1R

דוחות כספיים DELFINGROUP, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של DGR1R ברבעון האחרון היא 14.28 M EUR, והיא גבוהה ב-2.40% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q1 24 היא 1.62 M EUR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
מרווח נטו TTM
רווח גולמיצמיחה YoY
רווח תפעוליצמיחה YoY
הכנסה נטוצמיחה YoY
EBITצמיחה YoY