ELLIPTIC LABORATORIES ASAELLIPTIC LABORATORIES ASAELLIPTIC LABORATORIES ASA

ELLIPTIC LABORATORIES ASA

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי ELABS

דוחות כספיים ELLIPTIC LABORATORIES ASA, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של ELABS ברבעון האחרון היא 9.22 M NOK, והיא נמוכה ב-57.87% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא -20.17 M NOK.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: NOK
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה