KID ASA

KID EURONEXT OSLO
KID
KID ASA EURONEXT OSLO
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

KID financial statements: סקירה כללית

סיכום פיננסי של KID ASA עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של KID הוא 4.707B. תאריך הרווחים הבא של ‎KID ASA‎ הוא ‎November 4‎ , ההערכה היא ‎1.00‎.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים