ZAD HOLDING QPSCZAD HOLDING QPSCZAD HOLDING QPSC

ZAD HOLDING QPSC

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי ZHCD

דוחות כספיים ZAD HOLDING QPSC, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של ZHCD ברבעון האחרון היא 303.50 M QAR, והיא נמוכה ב-32.62% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא 63.09 M QAR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: QAR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה