555

SAKAE

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי 5DO

המצב הכספי הנוכחי של SAKAE

סך הנכסים של 5DO עבור H1 24 הוא 109.47 M SGD, 4.49% פחות מ-H2 23 הקודם. סך ההתחייבויות ירד ב-6.75% ב-H1 24 ל-49.31 M SGD.

Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: SGD
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה