פונדמנטלי BRKN

BURKHALTER N רווחים והכנסות

הרווחים של BRKN בחצי השנתי האחרון הם 1.59 CHF בזמן שההערכה הייתה 1.59 CHF, מה שגרם להפתעה של 0.00%. צפה גם בשינויים שנתיים לאורך זמן כדי לקבל תמונה רחבה יותר של הרווחים והדינמיקה של ההכנסות מ-BRKN.

רווח למניה
‪0‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה
הכנסה
‪0‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה