E.ON

EOAN SIX
EOAN
E.ON SIX
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

דוחות כספיים של EOAN

סיכום פיננסי של E.ON עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של EOAN הוא 27.233B CHF. ה-EPS TTM של החברה הוא 1.85 CHF, תשואת הדיבידנד היא 4.86%, וה-P/E הוא 5.74.

דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים
דו"חות רווחים
הבא:
הכנסה