VERALLIA SA (PROM.)EO3,38
1VRA SWB

1VRA
VERALLIA SA (PROM.)EO3,38 SWB
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E