QASSIM CEMENT CO.QASSIM CEMENT CO.QASSIM CEMENT CO.

QASSIM CEMENT CO.

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי 3040

דוחות כספיים QASSIM CEMENT CO., כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של 3040 ברבעון האחרון היא 196.42 M SAR, והיא גבוהה ב-29.68% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q1 24 היא 74.22 M SAR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: SAR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
מרווח נטו TTM
רווח גולמיצמיחה YoY
רווח תפעוליצמיחה YoY
הכנסה נטוצמיחה YoY
EBITצמיחה YoY