WALAA COOPERATIVE INSURANCE CO
8060 TADAWUL

8060
WALAA COOPERATIVE INSURANCE CO TADAWUL
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

דוחות כספיים

סיכום פיננסי של WALAA COOPERATIVE INSURANCE CO עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של 8060 הוא 1.418B. ה- EPS TTM של החברה הוא 0.27, תשואת הדיבידנד היא 0.00% ו- P/E הוא 82.78.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים