999

SAUDI LIME INDUSTRIES CO.

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי 9566

המצב הכספי הנוכחי של SAUDI LIME INDUSTRIES CO.

דוח פיננסי זה מסכם נכסי 9566 - מה בבעלותה, התחייבויותיה - מה היא חייבת לאחרים, והון עצמי - ההפרש בין שני הקודמים.

‪0.00‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: SAR
סך הון עצמיצמיחה YoY