ARAN

ARAN TASE
ARAN
ARAN TASE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

ARAN financial statements: סקירה כללית

סיכום פיננסי של ARAN עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של ARAN הוא 115.155M. ה- EPS TTM של החברה הוא 1.55, תשואת הדיבידנד היא 0.00% ו- P/E הוא 15.62.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים