GGG

GILAT TELECOM

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי GLTL

דוחות כספיים GILAT TELECOM, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של GLTL ברבעון האחרון היא 71.97 M ILS, והיא גבוהה ב-56.63% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא 3.59 M ILS.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: ILS
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה