333

LAND MARK OPTOELECTRONICS CORP

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי 3081

LAND MARK OPTOELECTRONICS CORP רווחים למניה והכנסה

הרווחים למניה של 3081 ברבעון האחרון הם -0.44 TWD בעוד שהצפי היה -0.10 TWD, מה שגורם להפתעה של -324.10%. הכנסות החברה באותה תקופה מסתכמות ב-324.00 M TWD למרות הנתון המשוער של 301.00 M TWD. רווח משוער למניה ברבעון הבא הוא -0.25 TWD, וההכנסה צפויה להגיע ל-329.60 M TWD. צפה גם בשינויים שנתיים לאורך זמן כדי לקבל תמונה רחבה יותר של הרווחים למניה ודינמיקת ההכנסות של 3081.

תאריך הדו"ח הבא
תקופת דו"ח
אומדן EPS
אומדן הכנסות
רווח למניה
‪0.00‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה
הכנסה
‪0.00‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה