Smart-tradeIL

מניית A - לונג קצר

לונג
NYSE:A   Agilent Technologies, Inc
החברה נמצאת בסקטור הבריאות.

ניתן לראות כי המגמה הראשית מתחזקת כעת לאחר התיקון שהסתיים בטווחי הפיבונצ'י.

כעת לאחר אישור ושבירה של תבנית W לאחר ירידה מטה.

נפחים ואינדיקטורים תומכים בהמשך עליות.
נראה כי כסף נכנס למניה אך המומנטום מתחיל להיחלש ונלך על מהלך קצר.

* אין באמור המלצה *

תגובות