dov1007

האם לקחת את ה Gps

השכלה
NASDAQ:AAPL   Apple בע"מ
היכן השוק כעת .
סוחר יומי מיומן,לפני שמתחיל לסחור ,מבצע
ניתוח טכני,המציג רמות תמיכה התנגדות ,אירועים כלכליים וכו .
השוק משנה כיוון ,התנהגות וריתמוס במהלך המסחר היומי,השאלה היכן השוק על המפה כעת,קרי האם במגמה עולה יורדת ,מדשדש
דבר שכמובן שונה ומשתנה בהתאם ל-טווח הזמן שאני בוחן וסוחר
כל סוחר יומי,ע"ב שיטת ניתוח ואסטרטגיות שמצא מתאימות לו , נדרש לבנות לו מפה שמתאימה לסוג הנכס שסוחר -טווח תנועה יומי
שיציג באיזה תנועה השוק נמצא .
הכלים :- מרקט פרופיל ,רמות camarilla ,רמות פיבוט, פינואצי,אופציות וכו
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.