guyU2031

ABNB Bull or bear?

NASDAQ:ABNB   Airbnb, Inc
אין מי שלא מכיר את חברת ABNB שהונפקה לאחרונה וצברה הרבה רעש,
לדעתי האישית המניה כרגע נמצאת גבוהה אני אספתי בנמוך וברווח של מעל 40 אחוז,
אך יש לה לאיפה לעלות ומעניין מתי יבוא התיקון דעה אישית בלבד. D:

** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא הסבר לימודי בלבד. :)