TradingView

כיצד למתוח ערוצי פיבונאצ'י

השכלה
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
ערוצי פיבונאצ'י משמשים לקביעת רמות תמיכה והתנגדות פיבונאצי בתוך מגמה מזוהה.

ניתן למתוח ערוצים אלה בקלות הן במגמות עלייה והן במגמת ירידה כדי למצוא תחומים פוטנציאליים בהם תנועות מחיר עשויות להשתנות.

מגמת עליה
כאשר מותחים ערוץ פיבונאצ'י במגמת עלייה, צריך לקבוע מגמה שזוהתה בבירור עם היווצרות שפלים גבוהים יותר.

כדי לשרטט את הערוץ, בחר תחילה את שתי נקודות השפל במגמה, ואז את נקודת השיא שביניהן.

לאחר מתיחת הערוץ, ניתן להשתמש ברמות פיבונאצ'י המחושבות בכדי לסייע בהשערת תנועת מחירים על ידי צפייה באזורים אלה כתמיכה או התנגדות.

מגמת ירידה
כאשר מותחים ערוץ פיבונאצ'י במגמת ירידה, צריך לקבוע מגמה שזוהתה בבירור עם יצירת שיאים נמוכים יותר.

כדי למתוח את הערוץ, ראשית בחר בשתי נקודות השיא שנקבעו על ידי המגמה, ואז בנקודת השפל ביניהן.

האם אתה משתמש בערוצי פיבו?
אם כן, שתף את הרעיונות שלך בתגובות למטה!

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.