Ishechterr

מצפן השוק האמיתי הוא לא הS&P אלא ענקיות הטכנולוגיה

NASDAQ:AMD   מכשירי מיקרו מתקדמים בע"מ
בזמנים מבלבלים, בהם השוק עולה למרות נתוני האבטלה, המיתון הנראה באופק, ההפסדים הרבעוניים מעל למצופה וחוסר וודאות בשווקים לגבי התוויית מדיניות כלכלית ברורה, פרט להדפסת כסף מאסיבית ע''י הפד, לנוכח ווירוס הCOVID19,עולים סימני שאלה רבים לגבי המשך כיוונו של השוק בהיעדר תמריצים נוספים הנראים באופק.

מדד הS&P, ירד נכון להיום רק 16.8% (או נמצא 20%) משיאו הקודם, נשאלת השאלה האם השוק מתמחר נכון את התהליכים הכלכליים, או שהכל חלק ממערכת משומנת, שמתווה מדיניות מוניטרית אחרת. מדיניות, בה הדפסת הכסף נהיה דבר שבשגרה כבר מאז שנת 2008, או יותר נכון, ביטול הGolden Standard ע''י ניקסון.

לפני כיומיים, נפל היואן הסיני מול הדולר האמריקני ב0.7%. נפילת היואן כנגד הדולר, נותן יתרון לסין ביצוא לארה''ב ומכך הגדלת גרעון המסחר של ארה''ב אל מול סין בזמנים שבהם גם כך הכלכלה האמריקנית נמצאת בקשיים בעקבות וירוס הCOVID19. גרעון המסחר יכל כנגזרת, לפגוע בביצועי המניות האמריקניות ומכך כציפייה לתוצאות הרבעון הקרוב, להוות גורם מזרז לירידות האחרונות במדדים.

מבט בענקיות האינטרנט: AMD - BABA - NFLX - GOOG - AMZN - AAPL - MSFT
יכל אולי, לספר לנו את הסיפור האמיתי, הממוקד יותר לזרימת הכסף.
מדד הSMI - Smart Money Index, בכולן, ובמיוחד בAMD (הגרף המצורף) מראה על ירידה כבר מתחילת המפולת עוד בדצמבר.
כשהכסף החכם אינו ממהר לקנות, יש להטיל ספק בעליות האחרונות בשוק.
בגרף המצורף, ניתן לראות את AMD מנסה לשבור שיא קודם מפברואר ונכשלת.
ניתן לראות אמנם לא ביחס פיבו' מדויק, את תבנית העטלף בAMD המסמלת על התחלת מגמה דובית.

ולשבוע הבא נשאל, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי הקיר?


אין לראות במידע הכלול בפרסום זה משום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או מס או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם. המידע הכלול בפרסום זה אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם, הכותב אינו ממליץ על כל פעולה כל שהיא, בכל כלי השקעתי כל שהוא. כל המידע אשר הכותב מפרסם הוא מידע גלוי לציבור הרחב באתרי המדיה השונים.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.