liormeitar

AMD בנקודה סופר מעניינת

לונג
NASDAQ:AMD   מכשירי מיקרו מתקדמים בע"מ
ניתן לראות תבנית היפוך על רמה משמעותית בה אנחנו מדשדשים במשך חודשיים.
ממוצע נע 50
תיקון בריא ע״ב פיבונצ׳י
ערך נמוך מ-20 בסטוכסטיק
תמיכה ברצועה נמוכה של בולינגר
- יום שני יהיה יום לפני פרסום דוח של החברה הצפוי להיות חיובי ע״פ העיתונות הפיננסית.

אין באמור המלצה!
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.