Smart-tradeIL

מנית APLE - שורט לטווח הקצר

שורט
NYSE:APLE   Apple Hospitality REIT, Inc
החברה נסחרת בסקטור הפיננסיים בתעשיית הנדלן המניב (מלונות)

המניה נמצאת במגמת עלייה ראשית וכעת לאחר תיקון לקו התמיכה והממוצעים.


מבחינת אינדיקטורים - בכל האינדיקטורים רואים ביקוש קטן ויציאת כספים מהמניה.
תנודתיות המנייה ממשיכה לעלות מה שיתמוך לנו במהלך הירידות

תרחיש 1: כניסה מידית עם יעד ראשון ברמת מחירים 15

בשל אירועי והודעות המאקרו בחודש זה, לא מומלץ לסחור בסווינג, למרות זאת, מפרסמים רעיונות למי שרוצה לקבל.
הערה: מגמת ירידה ראשית*

תגובות