Yamit2000

אוונטור בינתיים מדשדשת, אך במעקב לעבר גבוה כל הזמנים.

לונג
NYSE:AVTR   Avantor, Inc
צפיות ‎232‎
9
שייכת לענף שירותי הרפואה. לאוונטר ESP של +9.49% וצפי חיובי להמשך.
מחודש מרץ היא מפגינה תנועות שוריות עם מחזורי מסחר גבוהים יחסית. אינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים, אך עם זאת יש לקחת בחשבון ב RSI מתקרב לאיזורי קניות יתר כך שיתכנו מימושים נוספים וכן, מתקרבת לרצועת בולינג'ר עליונה.
ATR 80 סנט, פלוואט גבוה...כך שתזוז לאט...
בנוסף, יש לה היסטוריה מוצקה מבחינת הבסת הערכות רווחים...(צפויה לדווח רק ב 10 בנובמבר).
לאחרונה נסחרת בטווח שבין של 18.5$ - 22.5$ ונראית שווה למעקב מעל 23. עם רוח גבית מהשוק כמובן ומעקב אחר מחזורי המסחר.
בינתיים, יתכן ותמשיך לדשדש בטווח האמור לפני שתפרוץ את הרמה לכיוון גבוה כל הזמנים.

כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)

תגובות

ירדה חזק
השב
Yamit2000 ariccaspy
@ariccaspy, נכון, עדיין נסחרת בטווח הדישדוש והיא יכולה עוד לרדת עד 20...ובנוסף, השוק היום נתן לה רוח גבית למטה. בעיניי זה למעקב בלבד, ורק מעל 23 לאחר נר אישור, עם מומנטום ושאר תמיכה ממתנדים.
השב