Yamit2000

אוונטור בינתיים מדשדשת, אך במעקב לעבר גבוה כל הזמנים.

NYSE:AVTR   Avantor, Inc
שייכת לענף שירותי הרפואה. לאוונטר ESP של +9.49% וצפי חיובי להמשך.
מחודש מרץ היא מפגינה תנועות שוריות עם מחזורי מסחר גבוהים יחסית. אינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים, אך עם זאת יש לקחת בחשבון ב RSI מתקרב לאיזורי קניות יתר כך שיתכנו מימושים נוספים וכן, מתקרבת לרצועת בולינג'ר עליונה.
ATR 80 סנט, פלוואט גבוה...כך שתזוז לאט...
בנוסף, יש לה היסטוריה מוצקה מבחינת הבסת הערכות רווחים...(צפויה לדווח רק ב 10 בנובמבר).
לאחרונה נסחרת בטווח שבין של 18.5$ - 22.5$ ונראית שווה למעקב מעל 23. עם רוח גבית מהשוק כמובן ומעקב אחר מחזורי המסחר.
בינתיים, יתכן ותמשיך לדשדש בטווח האמור לפני שתפרוץ את הרמה לכיוון גבוה כל הזמנים.

כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.

,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.