haim007

BABA האם זה הזמן למקד עליה את מלוא הפוקס

לונג
NYSE:BABA   אחזקות קבוצת אליבאבא בע"מ
07/11/21
מחכים לדוחות חברה , כרגע מבחינה טכנית אני ממתין לעצירה סופית ולהיפוך מגמה שורית כמו שציירתי בגרף
לדעתי בזמן הקרוב מאוד עם פוט' למהלך שורי חזק אחרי המון זמן של ירידות מעל לשנה .
דבר נוסף סוף שנה יש את כל הסיילים והבלאק פריידי שיכניסו לחברה לא מעט בתקופה הקרובה .
תרחיש לסוף שנה
בימים הקרובים עצירה והיפוך על אזורי 158.73
ואז ראלי חזק עם תיקוני סרק עד ל 182.51
סגירה מעל לנק שציינתי ונקבל מהלך עד לאזורי ה 220
וכן יש מצב שזה יקרה מהר במיוחד עם הדוחות יתמכו במהלך .
סטופ ראלי מתחת 144 .
הערה: אז התרחיש נכון לאתמול באפטר מתחיל לרקום עור וגידים וכבר אנחנו על 169.17
הדרך עוד ארוכה אבל לדעתי במקביל לשוק שורי מאוד יש ל BABA עוד הרבה לתת בהצלחה למחזיקים
הערה: נק להמשך סגירה יומית ואם תינתן גם שבועית מעל ל 182.5 שמסומן על הגרף יהיה לנו פה ראש וכתפיים הפוך לתנועה חזקה