liormeitar

זהו סוד התיקון

לונג
NASDAQ:BEEM   Beam Global
אהלן חברים,
אחרי מהלך עולה משמעותי BEAM מייצרת לנו תיקון הדרגתי ויפה להפליא.
קיבלנו תבנית היפוך בת יומיים על רמת תמיכה הנפגשת עם ממוצע נע 50.
בנוסף ווליום גבוה, סטוכסטיק בערכיו הנמוכים ונגיעה ברצועת בולינגר תחתונה.

המחיר הנוכי נמצא כ- 35% מתחת למחיר הסגירה הגבוה ביותר.
מעניינת מאוד.

אין באמור כל המלצה!

תגובות