ben-geyn

עדכון בזק { ראו פרסום קודם }

TASE:BEZQ   BEZEQ
בהתנהלות של הזמן האחרון בזק למעשה
עושה מהלך אופקי ומטיילת בין קונים למוכרים
קונים ברמת 245 { מעל 240 }
מוכרים ברמת 256 { מתחת ל260 }
במצב כזה יש לתת משקל עודף ליציאה מהתחום
אנחנו מורידים את סוגיית הצפי וממתינים
שבירה / פריצה מרגע זה בסיכוי שווה
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.