liormeitar

BLNK טכנית להפליא

לונג
NASDAQ:BLNK   Blink Charging Co
לא פעם ראשונה שאני מדבר על BLNK , חברה שזיהיתי עוד בתחילת דרכה, כשהגרף עוד לא ברור.
כיום כבר אפשר לראות גרף טכני להפליא, קו מגמה עולה וטרנד בריא.
יהיה מעניין לראות האם נקבל תבנית היפוך על קו המגמה ונמשיך בתנועה הטכנית הנפלאה.

אין באמור המלצה