Smart-tradeIL

מניית BPOP - לונג פוטנציאלי בעתיד הקרוב

לונג
NASDAQ:BPOP   Popular, Inc
נמצאת בסקטור הפיננסים בתעשיית הבנקים הזרים.

המניה במגמת עלייה ראשית וכרגע נשענת על קו במגמת דשדוש. ניתן לראות נפחים עולים בימים האחרונים מה שמעיד אולי על תחילת מהלך לכיוון מעלה.

מבחינת אינדיקטורים:
CMF וMFI מראים כניסה כספים משמעותית והתנודתיות בירידה.

כניסה מעל 55.5 עם נפח משמעותי כאשר יעד ראשון ב57.3
הערה: לא קיבלנו אישור מעל 55.5 והמניה צנחה, רעיון מבוטל:)

תגובות