yedidyakalfa

מנועי בית שמש

לונג
TASE:BSEN   BET SHEMESH
מנועי בית שמש במומנטום חיובי, מחזורים עסיסיים, עלייה יפה של 3 ימים לאחר פריצת משולש,
נראה שהגיעה למימוש קל בקו התנגדות, מתנדים מעט עייפים אך שואפת מעלה, יעדים פוטנציאליים מסומנים.
פרצה ממוצע 50, 100,200 - מצויין.
מפריצת משולש מסתמן יעד ראשוני 10K.
לעניות דעתי כדאי לחכות למימוש קל/פריצה והתבססות מעל התנגדות.

אין המלצה.