eyal676

ביטקווין-תרחישים/גלי אליוט

BITSTAMP:BTCUSD   ביטקוין
ביטקווין
ניתן לראות בגרף רמת תמיכה במחיר 28600-בה
קיבלנו נר פטיש במחזור גדול ובנוסף סטייה שורית
במתנד הRSI וסיכוי לסיום גל 5 מתקן-A.
כרגע רמת מחיר 35517 משמשת כהתנגדות מינורית
וכל עוד לא תיפרץ לא נקבל המשכיות למעלה לרמת
ההתנגדות הבאה ברמת מחיר 41000.
המשך רמות ללונג מצוין בגרף.
כמו כן כמתואר בגרף קיים עדיין סיכוי לשבירת רמת
התמיכה האחרונה ב28600 ולירידה נוספת לאיזור
מחירים 20000-23000 או אז הספירה הנכונה של גלי אליוט
תמקם את גל 5 המסיים את התיקון ברמות אלו כ-A.
אין באמור לעיל המלצה.
בהצלחה לכולם.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.