Smart-tradeIL

ממשיכים ברצף עסקאות בסיכון יחסית גבוה - CCL

שורט
NYSE:CCL   Carnival Corporation
המשך מומנטום לכיוון השורט, נראה כי המהלך כולו כבר התקבל ולכן המשך העסקה בסיכון גבוה יותר מהעסקה המקורית.

אינדיקטורים עדיין מראים על יציאת כספים מהמניה, אך ניתן לראות כי אנחנו מתקרבים לרמות תמחור מאוד נמוכות ביחס לתקופה.
נפח גדול מאוד ביום האחרון שנפתח בגאפ ואישר לנו המשך מהלך

* אין באמור המלצה*


הערה: מתקרבים ליעד הכניסה שלנו, תתכוננו :)
עסקה סגורה: היעד הושג: יום לאחר הכניסה המניה נפתחה בגאפ והגענו ליעד! מדהים!

תגובות