yedidyakalfa

מניית CHPT

לונג
yedidyakalfa מעודכן   
NYSE:CHPT   ChargePoint Holdings, Inc.
מניית CHPT,
מתחום טעינת הEV.

מצויה כרגע בהתכנסות משולש פסיכי.
תצורה טכנית מדהימה בעיניי אשר נפרצה שלשום.

ממוצע 200 נפרץ היום,
פוטנציאל ראשוני ל30$.
כל זאת בתנאי שתנאי השוק יאפשרו זאת,
יש לעבוד בזהירות.

RSI מעל ל50,
מד זרימת הכסף עדיין מעט חלש.
MACD שורי.

מסקרנת מאוד,
אין באמור לעיל המלצה כלשהי.
הערה:
פריצה יפה,
ביומיים האחרונים קצת חלשה.
חצי כמות יצאה ב29.8 עם 17% רווח.
עסקה פעילה:
אתמול מומשו 2/3,
סה"כ עד כה 26% רווח.
ממשיך עם השליש הנוסף לספורט.
אין המלצה באמור.
הערה:
35$,
38% רווח.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.