NASDAQ:COUP   Coupa Software Incorporated
צפיות ‎80‎
5
מניית COUP,
סקטור חזק - אנרגיה ירוקה,
עד 2050, תחזית ל50% אנרגיה ירוקה בארה"ב ע"פ שאיפות ותוכניות ממשל ביידן.
מציגה ספל וידית מעניינת.
עלייה של כ2% אחוזים.
בשלב ראשוני נרצה לראות עלייה ל277$, לאחר פריצת ההתנגדות וממוצע 200 תוכל להתקדם ל314$ בשלבים .
פוטנציאל מצרפי - כ35%.
אין המלצה באמור 💎