NYSE:CYD   China Yuchai International Limited
בשלב זה מעניינת מאוד,
אינדיקטורים טכניים נראים מצויין,
RSI מעל 50, MFI עולה בצורה בריאה
OBV עושה רושם שיש איסוף יפה.

כרגע כלואה בין טרנד ליין עולה ליורד,
יש לשים לב שנמצאת כרגע בתעלה יורדת.
תמיכות והתנגדויות מסומנות.

אין המלצה.