danielavital

חברה: DADA

לונג
NASDAQ:DADA   Dada Nexus Limited
חברה הנותנת שירותי טכנולוגיה
טכנית:
מניה שעשתה מהלך ירידות אגרסיבי
ירדה 65% מהשיא
נתמכת על רמת מחירים משמעותי
עדיין שלילית אך מראה סימנים חיוביים
אינדיקטורים מראים על כניסה של כספים והתחזקות המומנטום כלפיי מעלה
אין באמור המלצה!

תגובות