danielavital

חברה: DADA

לונג
NASDAQ:DADA   Dada Nexus Limited
חברה הנותנת שירותי טכנולוגיה
טכנית:
מניה שעשתה מהלך ירידות אגרסיבי
ירדה 65% מהשיא
נתמכת על רמת מחירים משמעותי
עדיין שלילית אך מראה סימנים חיוביים
אינדיקטורים מראים על כניסה של כספים והתחזקות המומנטום כלפיי מעלה
אין באמור המלצה!

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.