CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
אם היינו צריכים להשקיע בטווחים הארוכים יותר על בסיס הפונדמנטלי בלבד, היינו קצת משתגעים בגלל חוסר העקביות של נתוני האינפלציה, המיתון, ומה שמושלי הפד אומרים. הגרף הרבה יותר מדוייק. בגרף השבועי של החוזה על ה-S&P500, ה-ES, ניתן לראות שיש הרבה הגיון בשגעון: התמיכות וההתנגדויות, מאז תחילת השנה, יושבות ממש טוב על רמות ה-FIBO. במיוחד עכשיו (4185-3800 -> 23.6%, 38.2%) כאשר שיא הירידות היה בדיוק 50% -> 3488. שנית, ההכרעה בדבר ההחלטה אם המהלך האחרון הוא תחילת משהו חיובי ארוך יותר או לא קרובה מאוד: אם, אחרי הסטייה החיובית שעדיין בתוקף, האינדיקאטור יחזור למתחת ה-0, והמחיר ישבור את 3800, אזי אוי ואבוי לכיוון 3180.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.