CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
כיצד משפיע התהליך מהשבוע שעבר על תמונת המצב כעת, ומהן ההתרחשויות הצפויות. הכל בוידאו.
עסקה סגורה: היעד הושג: השוק השלים את שני היעדים אחרי נאום פאוול ונאום קרני.