Lifestrader

ניתוח יומי TradingFloor 14.11.18

CME_MINI:ES1!   חוזים עתידיים E-mini S&P 500
לאחר יום המסחר הקודם שסגר במחזור מסחר של 1.7 מליון חוזים> מחזור גבוה יותר ביום שישי> מה ניתן ללמוד מכל כעת ואילו תרחישים ניתן לבנות להיום.
בהצלחה.

למידע נוסף ניתן לעקוב ברשתות החברתיות #lifestrader