dov1007

הפסדים במסחר

השכלה
CME_MINI:ESH2022   E-MINI S&P 500 FUTURES (MAR 2022)
מצרף פוסט ראשוני על הפסדים במסחר נושא שמחייב העמקה לימוד

רעיונות קשורים

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.