dov1007

מתי לבצע rollover לחוזים

CME_MINI:ESH2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (MAR 2023)
מתי לבצע שינוי חוזה
הדרך שבה אני נוהג לקבוע מתי לבצע שינוי חוזה
זה לבדוק כאשר החוזה החדש מגיע ל50 % מהחוזה הישן
זה המועד שאני מבצע שינוי חודש החודש
זה המקור למידע
www.cmegroup.com/mar...sandp500.volume.html
כך אני מבצע לגבי כל נכס
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.