adirnisim

EVFM לאן את הולכת?

לונג
NASDAQ:EVFM   Evofem Biosciences, Inc
חברת ביוטאק עם עתיד רחוק מזהיר,

החברה הוציאה גל לנשים שעוזר להיכנס להריון, הגל המוצר אושר על ידי ה FDA.
החברה מקווה כי חברות הביטוח יכנסו את התרופה ל"סל התרופות" של האנשים על מנת להשתתף במחיר.
כך שיוזל ללקוח משמעותית.
במידה ויקרה המניה תזנק.

RSI שבועי כ 30
short float- הפך מ 6.8 אחוז ל 3.82 לפי finviz
אין חובות לחברה, יש תזרים כסף.

אין לקבל את זה כהמלצה.