NASDAQ:GOOG   Alphabet Inc (Google) Class C
נכון, חברה נהדרת אבל..ואבל גדול, מתומחרת קצת יקר, ולראיה - ה PEG הגבוה.
תנועתה מחיר מראה התחלה של פיזורי סחורה באזורי הקיתון הגבוהים, וראינו את האחוז ויותר ירידה שם אמש.

רמת תמיכה קריטית - 1,285. שבירה שלו עלולה להעמיק את הירידות במידה ויקבלו אישור כמובן.

** אין לראות באמור המלצה לקנייה או למכירה של נייר הערך.
עסקה סגורה: הגיע לסטופ
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך מסוים

marubozu - מסחר מתקדם בשוק ההון (מתן כהן)
https://www.facebook.com/groups/marubozu/
https://www.facebook.com/marubozuok/
https://www.youtube.com/channel/UCmthBsyEulbNJgBqMMH7sFg

תגובות