DDStock

GOPRO מתנדנדת...

NASDAQ:GPRO   GoPro, Inc
מניית גופרו מתנדנדת לאחר עליה שחוותה עם כלל העליות הגדולות של השוק הכולל, אנחנו מחכים לשבירה של אחד מהתמיכות\התנגדויות.
💰תמיכה אחרונה - 10.62
💰התנגדות אחרונה - 13.37
💰טרנד - מתנדנדת לאחר עליה מתמשכת מה10 למרץ
💰סקטור - אלקטרוניקה
💰ווליום ממוצא - 4.3 מליון
💰זמני היפוך טרנד - פעם אחרונה התנדנדה מ 05 .02.21 עד ל10.03.21 אז בערך חודש.
💰כניסות אפשריות - במידה ושוברת את ה13 לונג קצרצר (אפילו למסחר יומי) , במידה וקורסת מתחת ל 11 שורט.
💰סטופלוסים - לונג - 12.6 , שורט - 11.5
💰מחיר ממוצא ע"פ אנליסטים - 9.48
💰RSI - כרגע מתנדנד מתחת לקו האמצע
💰MACD - מראה סימנים של סיום הירידה לאחר העליה החזקה שחוותה.

אין לראות בכתוב המלצה לקניה או מכירה של מניות או תעודות סל, זוהי רק דעתי האישית על המניה.

תגובות