Smart-tradeIL

מניית - HST - המשך מהלך לכיוון השורט

שורט
NYSE:HST   None
המשך מומנטום לכיוון השורט, נראה כי מתחיל מהלך שני של ירידות לכיוון קו התמיכה הבא, יכולה להיות רמת תמיכה משמעותית קרובה יותר באמת מחירים 16.3 עם אפשרות לכניסה בפריצה שלה.

אני נכנס כבר עכשיו ובמידה ורמת המחירים 16.3 באמת תהיה משמעותית אשקול לצאת, להוסיף מניות באם תיפרץ

אינדיקטורים עדיין מראים על יציאת כספים מהמניה, אך ניתן לראות כי אנחנו מתקרבים לרמות תמחור מאוד נמוכות ביחס לתקופה.


* אין באמור המלצה*


תגובות