Smart-tradeIL

מניית IFF - המשך מומנטום למטה לאחר מיזוג ורכישה

שורט
NYSE:IFF   Internationa Flavors & Fragrances, Inc
החברה נמצאת בסקטור המוצרים הבסיסיים

כעת נמצאת במגמה מינורית של עליה לאחר הודעת מיזוג ורכישה מצד חברת Dupont
נראה כי המניה לא הצליחה לשבור מעלה את הגאפ שנוצר מההודעה וכי המומנטום ממשיך מטה.

אינדיקטורים מראים על המשך יציאת כספים מהמניה למרות שינה התמתנות -

כניסה מיידית
יציאה חלקית ביעד כרגיל.

* אין באמור המלצה *

תגובות