eyal676

תרחיש ללונג במניית INMD

לונג
NASDAQ:INMD   InMode Ltd
המניה נמצאת במומנטום מטורף מאז הנפקתה באוגוסט השנה...כחול לבן משלנו...יש למניה תנועות חדות והיא יכולה ביום ממוצע לעלות בין 5 ל 10 אחוז...כפי שרואים בגרף מודל המניפה המסומן בצבעי רמזור אדום צהוב וירוק מראה לנו שאפשר לנוע קדימה לעבר היעדים המסומנים בחיצים...שיהיה בהצלחה חברים.

תגובות

הולך ונבנה לנו נר פטיש יפה על ה BUY ZONE בנגיעה 4 על רמת התמיכה החזקה הזאת
השב