liormeitar

רמת מחיר מעניינת

לונג
NASDAQ:INTU   Intuit Inc
כמו שניתן לראות אנחנו נמצאים על רמת מחיר מעניינת, כאשר מתקבל לנו היום נר פטיש על הרמה.
במידה ונסיים את יום המסחר עם מגמה חזקה של קונים שידחפו את המחיר למעלה יהיה מעניין לראות אם היא ממשיכה בדרכה מעלה גם מחר.

- אין באמור המלצה