NASDAQ:LI   Li Auto Inc
LI AUTO

נעצרה על ממוצע 100 לאחר שבירת קו תמיכה, לכרגע עלתה מעל לתמיכה, RSI מסמן פניו מעלה, MFI חלש, OBV מסמן על כניסת כספים קלה.
המניה נמצאת בתעלה יורדת, בשלב זה כדאי לחכות.
אין אישור לכניסה.

אין המלצה.
הערה: כל מניות הE, ממשיכות במומנטום שלילי.
לכרגע עדיף לא לגעת.
אין המלצה.

רעיונות קשורים

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.