MentaliCoach-ShaharCarmi

LILAK - LONG Position according to Wyckoff method

לונג
NASDAQ:LILAK   Liberty Latin America Ltd
ניתן לראות תהליך איסוף בשלב המתקדם שלו , קניה בוצעה במחיר 11.30 , אין באמור כל המלצה לפעילות או אי פעילות ,
הצפי למימוש ראשוני 14.5 יחס 1 ל3.5
העסקה בוטלה באופן ידני: לא המשכתי את העסקה עד שאראה ירידה למטה של המחיר , נראה שהמניה נעה לצד יותר מדי ויש התנגדות חזקה מאוד

תגובות