Yamit2000

על פסיכולוגיה ומסחר, כאב והנאה...

השכלה
NASDAQ:LOVE   The Lovesac Company

על הפסיכולוגיה של המסחר – תימצות דברים מאת מארק דאגלס . "איך לחשוב כמו סוחר מקצועי".

כאב רגשי נוצר מהפרשנות שלנו לדברים. אם מישהו אומר משהו כדי לפגוע בנו, הפרשנות שלנו נובעת מהאמונות שלנו. אם ניפגע, משמע שהכאב כבר בתוכנו, המילים רק מעוררות אותן בסיוע הפרשנות שנתנו לדברים. מכאן, שאנחנו קובעים מה אנחנו מרגישים.

קיימים שני סוגי כאב בהקשר למסחר בשוק ההון:
1. לצאת טועה
2. לצאת מופסד
המודעות לכך כבר מהווה צעד אחד קדימה.
כאשר נשארים בטרייד מופסד הסוחר למעשה נמנע מלהיות טועה.
לדוגמא:
אנחנו נמצאים בעיסקת לונג: כשהמניה הולכת נגדנו אנחנו מפחדים לטעות, כל פעם שהיא הולכת איתנו אנו נותנים חשיבות דווקא לעליה יותר מאשר לירידה כי אנו מקווים שהיא תעלה. בשלב הזה – אנחנו לא מתייחסים לשיאים ושפלים, לעיתים לא מבחינים במגמה הקיימת כי אנו עסוקים בעליות הקטנות ופשוט מקווים שהיא תמשיך לעלות.
אנחנו יוצאים מהטרייד כאשר תחושת הכאב של לצאת מופסד חזקה יותר ברמה אחת מאשר מלצאת טועה.

לאור זאת, ההמלצה שלו היא לא לסחור עפ"י טריידים - לא לסחור מטרייד לטרייד, כי מסחר זה סטטיסטיקה
חשיבה של סוחר מקצועי היא חשיבה לטווח ארוך: מסחר מתוך פרספקטיבה של קבוצות של טריידים.

התנהלות מתוך בטחון עצמי מול התנהלות מתוך פחד:
מה שאנחנו מרגישים – הוא תמיד נכון ואמיתי, זו המציאות שלנו כרגע.
כשאנחנו מתנהלים מתוך בטחון עצמי אנחנו מרגישים שמסוגלים להיכנס למצבים בקלות – יש משהו שמניע אותנו קדימה.
כשאנחנו מפוחדים – אנחנו נסוגים אחורנית, זה כוח שמושך אותנו לאחור כי אנחנו מרגישים מאויימים ותופסים את האינפורמציות שמגיעות אלינו כמאיימים/מפחידים.
כשאנחנו נמצאים במצב רוח מסוים (state of mind) זו המציאות שלנו.
אך הפרשנות שהובילה אותנו לשם (אותה פרשנות שנובעת מהאמונות שלנו) היא לעיתים דיספונקציונאלית.
אם אנחנו מאמינים שהמתודולוגיה שלנו אומרת לנו מה יקרה בכל טרייד – זה מוביל לבעיות כי זו אמונה ודיספונקציונאליות - אינה משרתת אותנו.

במקום זאת, צריך לדבר ולחשוב על היתכנות:
כשאנחנו מחליטים להיכנס לטרייד על בסיס טכני, אז יש היתכנות שזה יעבוד, אך שוב, לא על בסיס תפיסה של מסחר מטרייד לטרייד. צריך לחשוב שמשהו הולך לקרות אך לא בהכרח לצפות לנצח. כאמור, כדי לחשוב כמו מקצוען, צריך לשנות את התפיסה מטרייד לטרייד למסחר של סדרת טריידים. מבחינת תוצאות – זה מנטרל את הרגשות.
הצעד להגיע למצב הנ"ל: לשנות את דרך החשיבה. אף אחד לא אוהב לשנות דרך חשיבה בה הוא מורגל אך צריך שינוי, ושינוי קשור לרצון/שאיפה.

מומלץ לצפות בכל ארבעת הסרטונים שלו – בהצלחה.

,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)