NASDAQ:MSFT   Microsoft Corp חברת מיקרוסופט
מייקרוסופט האינדיקטור של השוק כולו
גלי אליוט מנבאים ירידה לכיוון רמות מחיר 97-110
ושם אתחיל לבנות פוזיציית לונג
אין באמור לעיל המלצה
הערה: הטרייד עובד כמצופה ואני מעריך שנראה את המחיר 110 בשבוע הבא

תגובות